CONCEPT - Naturalnie czysta energia!!!

Oferujemy projekty i wykonawstwo robót w zakresie:

 • instalacji elektrycznych;
 • lini energetycznch: nn-0,4kV; SN-15/20/30 kV;
 • rozdzielni zasilających i sterowniczych;
 • instalacji fotowoltaicznych;
 • siłowni wiatrowych;
 • instalacji niskoprądowych
 • instalacji kolektorów słonecznych;
 • instalacji pomp ciepła;
 • sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia;
 • stacji transformatorowych;
 • rozdzielni n.n.;
 • układów automatyki i zabezpieczeń;

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe nN oraz Sn

 • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B;
 • rezystancji izolacji izolacji instalacji;
 • pomiary ciągłości przewodów ochronych połączeń wyrównawczych;
 • sprawdzenie biegunowości i kolejności faz;
 • pomiary ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
 • badania instalacji odgromowych;
 • badania kabli niskiego i średniego napięcia;
 • badania transformatorów;
 • badanie parametrów baterii kondensatorów statycznych;
 • pomiary obciążeń kabli i przewodów (kamerą termowizyjną);
 • badanie elektronarzędzi;
 • pomiar natężenia oświetlenia;
 • analiza parametrów sieci (zakłócenia, spadki napięcia, harmoniczne itp.).
panele_ruchome2.jpg

Odwiedź nas

Concept - Zdzisław Stachowiak

ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.:+48 62 720 37 14

e-mail: biuro@concept-ostrow.pl
www.concept-ostrow.pl

 

Media

facebook

QR Code

qrcode concept

© 2017 CONCEPT - Zdzisław Stachowiak. All Rights Reserved.

Search