Wzrosną rachunki za energię elektryczną!

wzrosna-rachunki-za-energie-elektryczna

Podwyżki rachunków za energię elektryczną stały się faktem. A to za sprawą nowego podatku – opłaty mocowej. Jej wysokość została ustalona przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy o rynku mocy i rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Ucierpią na tym nie tylko firmy, ale również gospodarstwa domowe. Szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe odnotuje wzrost rachunku za energię elektryczną o około 100 zł w skali roku. Pozostali odbiorcy energii elektrycznej – między innymi przedsiębiorcy – będą mieć naliczaną opłatę mocową w zależności od poboru energii elektrycznej przy założeniu składnika cenowego 76,20 zł za 1MWh (dni robocze, godz. 7-22)

Alternatywą dla obniżenia rachunków za prąd jest inwestycja w zieloną energię! Zapewnienie  niezależnych dostaw energii z własnych instalacji jest sprawą kluczową i jedyną możliwością obniżenia kosztów z tytułu opłaty mocowej.

 

Podstawa prawna:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000200901.pdf

 

Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9135,Prezes-URE-oglasza-wybrane-godziny-doby-konieczne-do-obliczenia-stawki-oplaty-mo.html