Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01-Mar-2024

Data wejścia w życie: 01-Mar-2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady obowiązujące w Concept Ostrów, ul. Budowlanych 5, Ostrów Wielkopolski 63-400, Polska, e-mail: biuro@concept-ostrow.pl, telefon: +48627203714, dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (https://concept-ostrow.pl/) („Serwis”). Dostęp do Serwisu lub jego używanie oznacza zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o niekorzystanie z Serwisu. Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikować zrewidowaną Politykę Prywatności w Serwisie. Zrewidowana polityka będzie obowiązywać 180 dni od momentu jej opublikowania w Serwisie, a Twój ciągły dostęp lub używanie Serwisu po tym czasie będzie stanowiło akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy regularne przeglądanie tej strony.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:

  • Informacje o Tobie, które zbieramy, będą używane w następujących celach:
  • Marketing/Promocja
  • Wsparcie
  • Informacje administracyjne
  • Celowane reklamy
  • Ochrona serwisu

Jeśli zamierzamy użyć Twoich informacji w innym celu, poprosimy o Twoją zgodę i użyjemy Twoich informacji tylko po otrzymaniu Twojej zgody oraz wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo.

Twoje prawa:

W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo do dostępu i sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania, abyśmy udostępnili (przenieśli) Twoje dane osobowe innej entytywie, wycofania każdej zgody, którą udzieliłeś nam na przetwarzanie Twoich danych, prawa do wniesienia skargi do organu statutowego oraz innych praw, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres biuro@concept-ostrow.pl. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Zwróć uwagę, że jeśli nie pozwolisz nam zbierać lub przetwarzać wymaganych informacji osobistych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie dla wymaganych celów, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których Twoje informacje zostały zapytane.

Cookies i podobne technologie:

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy te technologie i jakie masz możliwości w związku z tymi technologiami śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak, biorąc pod uwagę nieuchronne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani gwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które do nas przesyłasz, a robisz to na własne ryzyko.

Ochrona Danych/Skargi:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są dostępne u nas, możesz wysłać e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych g w Concept Ostrów, ul. Budowlanych 5, e-mail: biuro@concept-ostrow.pl. Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.