Nazwa inwestycji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku produkcyjnego Zakładu Mięsnego „SMOLIŃSKI Zbigniew Smoliński i Wspólnicy”
w miejscowości Długa Wieś
Zakres prac obejmował:
  • sporządzenie projektu instalacji fotowoltaicznej
  • dostawa, montaż instalacji PV 100kWp
  • uruchomienia instalacji PV
  • konfiguracja, sprawdzenie, nastawa zabezpieczeń
  • konfiguracja, sprawdzenie sygnałów telemechaniki z zakładem energetycznym
  • wykonanie pomiarów elektrycznych
  • zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej;
Opis: Współpraca obejmowała wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku produkcyjnego w miejscowości Długa Wieś. Instalacja fotowoltaiczna związana była z realizacją projektu Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020, „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zadanie: „Instalacja fotowoltaiczna” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalizacja: Długa Wieś