Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,58 kWp

Zakres prac obejmował:
  • Przygotowanie koncepcji instalacji
  • Dostawa i montaż: modułów fotowoltaicznych, konstrukcji montażowej, falowników,, przewodów i zabezpieczeń AC i DC
  • Wykonanie uziemienia instalacji
  • Podłączenie i uruchomienie instalacji wraz z monitoringiem
  • Aktualizacja Instrukcji Współpracy Ruchowej
  • Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Energa-Operator
  • Wsparcie przy zawieraniu umów regulujących kwestię wprowadzania energii do sieci
  • Szkolenie z obsługi instalacji
Opis: Współpraca obejmowała wykonanie prac polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,58 kWp na terenie gospodarstwa rolnego na posesji w miejscowości Gać Kaliska

Lokalizacja: Gać Kaliska