Nazwa inwestycji: Kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na zakupie, dostawie, montażu oraz wykonania dokumentacji zgłoszeniowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,025 kWp na terenie dachu budynku mieszkalnego

Lokalizacja: Murowaniec