Nazwa inwestycji: Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków

Zakres: W skład instalacji wchodzą dwa inwertery przekształcające napięcie stałe generowane przez ogniwa na napięcie przemienne 50Hz, (tj. takie, jakie jest w odbiorczych instalacjach elektrycznych), 133 paneli fotowoltaicznych o mocy 300Wp, okablowanie stało prądowe i zmiennoprądowe, instalacja odgromowa, sterownik zarządzania energią wraz z analizatorami sieciowymi, licznik energii wytworzonej, układ automatyki i blokad w stacji transformatorowej przed wprowadzaniem energii do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (przeznaczeniem instalacji jest wytwarzanie na potrzeby własne), instalacja Ethernet oraz modyfikacji systemu SCADA umożliwiające zdalny monitoring.

Opis: Współpraca obejmowała wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków o mocy do 40 kW, a także pełne wsparcie podczas wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A oraz OZC S.A. Instalacja jest zlokalizowana w miejscowości Ostrów Wielkopolski na dachach przepompowni ścieków. Termin realizacji zadania to 20.05.2019-29.07.2019r.

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej w pełni profesjonalnie tym bardziej, że warunkiem koniecznym pozytywnego odbioru był brak wysyłania energii elektrycznej do sieci operatora w przypadku niemożności jej konsumpcji przez nasz zakład oraz budowa i uruchomienie instalacji PV bez wyłączenia naszych urządzeń elektrycznych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy przepompowni.

Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski