Obiekt:  Budowa stacji elektroenergetycznej GPO 110/30kV Dobrzyca

 

Zakres: Budowa stacji elektroenergetycznej GPO 110/30kV Dobrzyca na potrzeby przyłączenia farmy wiatrowej Dobrzyca

 

 

 • Montaż konstrukcji stalowych.
 • Montaż aparatury WN (wyłącznik, odłącznik, przekładniki, izolatory, ograniczniki przepięć
 • Wykonanie oszynowania WN.
 • Montaż i podłączenie reaktancji, transformatora potrzeb własnych, baterii kondensatorów wraz z osprzętem.
 • Montaż i podłączenie mostu WN pomiędzy bramkami GPO Dobrzyca a RS Dobrzyca.
 • Montaż i podłączenie rozdzielnicy SN produkcji SIEMENS  8DA10 – 9 polowa
 • Montaż i podłączenie rozdzielnic potrzeb własnych stacji 230/400VAC, 110VDC, 230VAC
 • Montaż i podłączenie szaf zabezpieczeniowych i pomiarowych WN.
 • Obwody wtórne rozdzielni 110kV i 30kV
 • Wykonanie tras kablowych w kanałach i budynku.
 • Ułożenie i podłączenie kabli sterowniczych.
 • Ułożenie i podłączenie kabli SN wraz wykonaniem głowic kablowych (do TR, TPW, BKR)
 • Ułożenie kabli światłowodowych.
 • Wykonanie podłączenia uziemienia do konstrukcji i urządzeń.
 • Telemechanika i telekomunikacja
 • Pomiary energii elektrycznej
 • Montaż masztu odgromowego.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
 • Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego.
 • Udział w testach i uruchomieniach.