Nazwa inwestycji: Przyłączenie do sieci zakładu produkcyjnego JMJ Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna w m-ci Kotowiecko gm. Nowe Skalmierzyce

Opis: Szczegółowy zakres prac obejmował:

  • wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego
  • wykonanie linii kablowej SN – 15 kV
  • montaż  słupowej stacji transformatorowej  z transformatorem 630kVA
  • wykonanie rozdzielnicy stacyjnej
  • wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych


Lokalizacja: Kotowiecko, gm. Nowe Skalmierzyce